Hírek

Elérhetőségek

A Helyi Választási Iroda közleménye

 

K Ö Z L E M É N Y

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, hogy PUSZTAVACS településen

 

Polgármesterjelölt állításához 34 fő

Egyéni listás jelölt állításához 12 fő

 

választópolgár ajánlása szükséges.

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

A 307/E. § (3) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A központi névjegyzék 2019. augusztus 07. napi adatai alapján Pusztavacs településen a választópolgárok száma 1112 fő volt.

 

 

 

 

 

dr. Kaldenecker Anett

  HVI vezető

Csatolmány(ok):