Hírek

Elérhetőségek

Igazgatási ügyintéző

Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal

Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal Pusztavacsi Kirendeltsége

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2378 Pusztavacs, Béke tér 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által

ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 14. hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, népesség-nyilvántartási feladatok ellátása, ügyfelekkel és a

társhatóságokkal való kapcsolattartás, a feladatkörökhöz kapcsolódó hatósági, statisztikai nyilvántartások vezetése, ügyiratkezelési

feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, Szakirányú,

• Közigazgatási hatósági ügyekben szerzett tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Anyakönyvi szakvizsga.

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Önálló, precíz munkavégzés

• Jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség

• Kreativitás, problémamegoldó képesség

• Jó írásbeli kifejezőkészség

• Terhelhetőség

• Csapatmunka, együttműködési készség

• Felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz.

• Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló szelvény.

• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a

pályázatba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2378

Pusztavacs, Béke tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

ÚJL/4028/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

• Személyesen: , Pest megye, 2378 Pusztavacs, Béke tér 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármesterek egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné

nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-30-232-42-79-es telefonszámon kérhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás

Csatolmány(ok):