Hírek

Elérhetőségek

Felhívás!

TÁJÉKOZTATÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓ DEVIZÁBAN TÖRTÉNŐ MEGFIZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

 

Tisztelt Vállalkozók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség — elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1 -jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január l. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Az Ön önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Pusztavacs Község Önkormányzata

Számla száma:          10032000-00003395-02120018

Számla IBAN száma: HU38 1003 2000 0000 3395 0212 0018

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie:

  • az önkormányzat Kincstárnál vezetett IBAN számát: HU38 1003 2000 0000 3395 0212 0018, valamint a számlavezető („account with institution”)
  • a Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB,
  • a Kincstár levelező („c01Tespondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.
  • SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat — pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett — helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett — helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

Felhívjuk T. Vállalkozók figyelmét, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet l. (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Pusztavacs Község Önkormányzata