Hírek

Elérhetőségek

Közlemény

PEST MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Kereki Tojás Kft. (1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.; cg: 01-09-994460; KÜJ•. 101 073202; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazottja által benyújtott kérelemre indult — Pusztavacs, külterület 0115/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett baromfitelep létesítésére vonatkozó összevont (környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás — a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 24. S-e szerint.

                      Az ügy iktató száma:                                  PE-06/KTF/35567/2022

              Az eljárás megindulásának napja:  2022. november 3.

                     Az ügyintézési határidő:                           130 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. S (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

      Az ügyintéző neve és elérhetősége:                    Manyin Kádár Enéh       Tel: (06-1) 478 4558

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Pusztavacs külterület 0115/2 hrsz.-ú ingatlan a település belterületétől 1750 m távolságban északkeletre, gazdasági területen (Gip-m jelű építési övezetben) fekszik. Az ingatlanon korábban sertéstelep üzemelt.

A tójótyúk-tartási tevékenység részben a meglévő épületek átalakításával, részben Újak létesítésével tervezett: 1 77 504 db tojótyúk kapacitással.

Az előnevelt tojókat 18 hetes korukban szállítják be, állomány tojástermelési időszaka 80— 90 hetes korukig tart, ezt követően vágásra értékesítik őket. Négy épületben ketreces, két épületben almos tartási módot terveznek, automata etető- és itató berendezések alkalmazásával. A trágyakihordás ketreces rendszerben trágyaszalagok alkalmazásával történik majd. az almos tartási rendszerben a trágya csak turnusváltáskor kerül eltávolításra. Vegetációs időszakban a trágya azonnal elszállításra kerül szántóföldi kihelyezés céljából. Vegetációs időszakon kívül a telepi trágyatárolóba hordják át. Az ólak légcseréjét ventillátorok, légbeejtők és motoros zsaluk, a hűtést vizes hűtőpanelek végzik majd, fűtési rendszer kiépítése nem szükséges. Az állattartó épületek takarítása során vizes lemosás nem történik, ebből eredően technológiai szennyvíz kizárólag a tojáscsomagoló raktárban történő takarítás során keletkezik.

A kapcsolódó tevékenységek/létesítmények: trágyatárolás, állati hulla tároló és -égető, öt takarmánysiló, rétegvíz kút, tűzi víz tároló, 49,8 kW teljesítményű napelemes rendszer, kommunális szennyvíztároló akna, dízel aggregátor.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkadási Főosztály 1072 Budapest. Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115

E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A kérelemmel érintett terület:

Pusztavacs, külterület 0115/2 hrsz.-ú ingatlan.

A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

Pusztavacs Község közigazgatási területének egy része.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. S (7) bekezdése alapján tartandó közmeghallgatás

Pusztavacs Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem Pusztavacs, Pusztavacs, Béke tér 10.

                                              időpontja:                   2023. február 16. 14:00.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megadja az egységes környezethasználati engedélyt. vagy a kérelmet elutasítja.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https:llwww.kormanyhivatal.hulhulpestlhirdetmenyeklpest-megyei-kormanyh…

Az érintettek a dokumentációba, illetve az Ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben, illetve Pusztavacs Község Jegyzőjénél a helyben szokásos módon és időpontban betekinthetnek.

2 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115

E-mail: zotdhatosaq@pest.qov.hu Web: http://www.kormanvhivatal.hu/hu/oest