Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás az új vírus védelmi szabályokról - 468/2020. (X.29) Korm. rendelet

Tisztelt Pusztavacsi Lakosok!

 

Tegnapi napon megjelent a 468/2020. (X.29.) Korm. rendelet, mely a 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet rendelkezéseit módosítva új védelmi szabályokat vezet be, 2020. november 2. napjától.

A rendelet értelmében:

 1. A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a már korábban meghatározottakon túl:
  1. üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő tartózkodás időtartama alatt;
  2. az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén;
  3. a zenés, táncos rendezvény helyszínén;
  4. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti:
   1. vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során,
   2. vendégként,
  5. az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén

orvosi vagy munkavédelmi vagy más maszkot viselni úgy, hogy az az orrot és a szájat eltakarja.

 

 1. az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén, sportrendezvényen továbbá a vendéglátó üzletben tartózkodókra vonatkozó speciális szabályok:
  1. ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény, sportrendezvény helyszínén ételt, illetve italt szolgálnak ki, a nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni;
  2. vendéglátó üzletben kizárólag az étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell maszkot viselni;
 2. A Szabályok megszegésének következményeire vonatkozó szabályok is változnak. A Kormány a rendőrséget is kijelölte a fenti szabályok betartásának ellenőrzésére és jogkövetkezmények alkalmazására. A fenti szabályok megszegése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
  1. figyelmeztetés;
  2. 100.000 Ft-tól – 1 millió forintig terjedő pénzbüntetés kiszabása;
  3. az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja;

A fenti jogkövetkezményeket a rendőrség vagy a kereskedelmi hatóság együttesen is kiszabhatja.

 

 1. Rendezvény, vendéglátó egység, üzlet tulajdonosának, üzemeltetőjének, munkavállalójának jogosultságai:
  1. azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja felszólítására sem viseli a fent meghatározott módon, a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a rendezvény helyszínét elhagyja.”
  2. azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli a fent meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

 

Kérem, hogy a fenti szabályok betartására kiemelten figyeljenek a saját és mások egészségnek megóvása érdekében.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

 

                                                                                               Jóri László

                                                                                             polgármester