Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás veszélyhelyzetről

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

Tisztelt Lakosok!

 

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére.

A Kormány a 479/2020. (XI.3.) kormányrendelettel a veszélyhelyzetre tekintettel, a már korábban kihirdetett szabályozásokon felül többek között az alábbiakat rendelte el:

 1. Kijárási korlátozás:
 • éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakó vagy tartózkodási vagy szálláshelyén tartózkodni.
 • Kivételek az éjszakai kijárási korlátozás alól:
  • munkavégzés céljából;
  • munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, munkavégzés helyéről a lakó-, tartózkodási-, szálláshelyre történő közlekedés
  • egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet vagy életvédelmi céllal megengedett az éjfél és reggel 5 óra között a lakó, tartózkodási vagy szálláshely elhagyása, illetve közterületen tartózkodás.
 1. Rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:
 • tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni:
  • amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt 

és

  • amely részvételéhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
 • tilos az előbbiben meghatározott rendezvényt szervezni és tartani;

 

 1. Kulturális rendezvényekre, helyszínekre, mozielőadásokra, sportrendezvényekre vonatkozó intézkedések:
 • az előadóművészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott valamennyi eseményen (nyilvános/nem nyilvános) az alábbi szabályok betartásával lehet megtartani:
  • minden 3. ülőhelyen lehet ülni;
  • közvetlenül egymás mögött nem lehet ülni;
  • 1,5 méteres távolságot meg kell tartani mindenhol
 • a fenti intézkedések betartásáért a kulturális és sportrendezvények szervezője a felelős;
 • aki nem tartja be a védelmi intézkedéseket, azt a szervező, alkalmazottja felszólítja a szabályok betartására, amennyiben továbbra sem tartja be a szabályokat, úgy az üzemeltető, szervező vagy annak alkalmazottja köteles a szabályszegőt a látogatásból kizárni és gondoskodni arról, hogy a személy a helyiséget, illetve területet elhagyja.
 • a fentiek betartását a rendőrség ellenőrzi;
 • rendőrség által alkalmazható szankciók:
  • figyelmeztetés;
  • 100.000 Ft -tól 1.000.000 Ft-ig terjedő bírság;
  • a helyiséget, területet, intézményt, helyszínt – sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább 1 napra, maximum 1 év időtartamra bezárja
  • sportrendezvény esetében elrendeli, hogy legalább 1 maximum 10 sportrendezvényt zártkapus formában kell megtartani;
  • a pénzbírságra és a bezárásra vonatkozó jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatóak, azonos napon akár egymás után többször is ismételt ellenőrzés során;
  • a figyelmeztetés kivételével valamennyi szankció egy napon többször is kiszabható
  • a bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek;

 

 

Pusztavacs, 2020.11.04.

 

                                                                                               Jóri László

                                                                                              polgármester