Hírek

Elérhetőségek

Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

 

 

A köztársasági elnök 2019. október 13-ra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredményeképp kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati képviselők, valamint a települési polgármesterek. Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást nyújtani a jelöltállítással és jelöléssel kapcsolatban.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.

 

Fontos szabály, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen választható.

 

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt:

 • akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
 • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
 • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

 

A helyi önkormányzati választáson jelölt:

 • párt jelöltje,
 • egyesület jelöltje, vagy
 • független jelölt lehet.
   
  Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye.
   
  Polgármester-, illetve képviselő-jelöltet ajánlani csak az indulás helye szerinti helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.
   
  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-től adhatja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
  Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
   
   Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
   
  A jelöltet az ajánlóívek átadásával a helyi választási bizottságnál kell bejelenteni legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig.
   
  A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
   
  A választással és a jelöléssel kapcsolatban további hasznos információk találhatók a www.valasztas.hu oldalon.
   
   
  Tisztelettel:
   
                                                                                                 dr. Kaldenecker Anett
                                                                                                              jegyző